Back to Top

Kredittvurdering.org

Det du lurer på om kredittvurdering og betalingsanmerkninger.

Kredittsperre

Viste du at du kan sperre deg selv for kredittsjekk? Dette kalles ofte for en kredittsperre. I denne korte artikkelen vil vi informere om hva en slik kredittsperre innebærer og hvilken betydning det har, samt forklare deg hvordan du går frem for å gi deg selv en kredittsperre og hvordan du opphever denne.

Hvem kan foreta en kredittvurdering (kredittsjekk) av deg?

Alle som har et saklig behov i form av et kredittelement kan kredittsjekke deg. Dette trenger ikke å være i forbindelse med et nytt kundeforhold, selv om dette er mest vanlig ved en beslutning om kredittvurdering, men kan også være ved et eksisterende kundeforhold, spesielt dersom det er en leverandør hvor du handler sporadisk hos og ikke har en tydelig betalingshistorikk.

Forsikringsselskap, banker, kredittkortselskap og andre finansinstitusjoner har gode rutiner for kredittvurdering av nye kundeforhold. Det samme gjelder de fleste større firmaer som selger tjenester som telefonabonnement, internettabonnement, strøm og lignende, men rutiner er forskjellig fra foretak til foretak. Det finnes ellers eksempler på at det er mulig å flytte strømavtale uten at det gjennomføres kredittvurdering, så det kan være verdt et forsøk.

Hva innebærer en kredittsperre?

En kredittsperre medfører at den som forsøker å kredittvurdere deg ikke kan gjennomføre en kredittvurdering av deg, men kun får beskjed om at du har sperret det selv for kreditt. Dette selv om den som sjekker deg har et saklig behov for å kredittvurdere deg.  Dette beskytter deg mot snoking og du kan skjule gjeldsproblemer. Du vil sannsynligvis få avslag på kredittsøknader, men det vill du jo uansett.

En kredittsperre er et signal om at du ikke ønsker kreditt eller at du har noe å skjule for eventuelle kreditorer. Dette vil derfor normalt medføre automatisk avslag, men du vil ofte oppfordres til å fjerne sperren midlertidig dersom det er en spesiell kreditt du faktisk ønsker deg før et endelig avslag.

Det er svært mange foretak rundt om i Norges land som har tilgang til kredittvurdering, og selv om det er krav til et saklig behov praktiseres dette ulikt rundt forbi. Ofte kan det begrunne et saklig behov, selv om søket på deg egentlig skyldes nysgjerrighet.

Et eksempel kan være en nysgjerrig person i din familie, vennskapskrets eller omgangskrets som jobber hos den lokale strømleverandøren hvor du er kunde. De ville normalt ikke villet kredittvurdere deg igjen, men snoking kan bortforklares med vedlikehold av kunderegistret for å luke ut potensielt dårlige betalere eller lignende.

Ellers kan banker jevnlige kredittvurderinger av deg, eller at du kan sperre for dette. Denne muligheten er imidlertid begrenset til å gjelde lovpålagte risikovurderinger.

Inkassoforetak er heller omfattet av en kredittsperre, og kan gjennomføre en kredittvurdering til tross for at du har lagt inn en sperre mot dette. Dette forutsetter naturligvis at du har en eller flere uoppgjorte inkassosaker hos det aktuelle inkassoforetaket.

Hvordan sperre deg selv for kreditt? – Gi deg selv kredittsperre!

Det er ganske enkelt å gi seg selv en kredittsperre. Du kontakter hvert av kredittopplysningsbyråene som tilbyr kredittvurdering av private og krever at du skal kredittsperres.

Så vidt oss bekjent har alle kredittopplysningsbyråene en nettbasert løsning for dette hvor du logger deg inn og identifiserer deg med BankID eller lignende digital ID. Deretter velger du at du ønsker å sperre deg selv for kreditt på nettsiden deres. Samme prosess benyttes når du skal fjerne en kredittsperre.

Inkassoguiden.no holder en oppdatert oversikt til enhver tid over hvem som kredittsjekker private i Norge. Vi anbefaler deg å oppdatere deg via dem for å sikre at du sperrer deg hos alle.

Det er ganske få kredittopplysningsforetak til enhver tid som driver med kredittopplysningsvirksomhet i Norge, men det er ikke lenger konsesjonspliktig, dog det er meldeplikt til Datatilsynet om virksomhet.